Skip to main content

Unihäiriöiden hoito Turku

Uni ja palautuminen

Uni on ihmiselle ravinto numero yksi.
Nukutko sinä riittävästi?

Nukkumista voisi verrata auton huollossa käyttämiseen. Joka yö viemme kehomme huoltoasemalle, jossa sen rikkoutuneita osia korjataan, tankkeja tyhjennetään, puhdistetaan ja vaihdetaan niihin uudet nesteet. Lihasten kasvu, kudosvaurioiden korjaus, hormonitoimintamme, mielialamme, sosiaalisuutemme, minäkuvamme ja kognitiiviset toimintomme ovat täysin riippuvaisia nauttimastamme unen määrästä ja laadusta. Unen aikana aivomme puhdistuvat päivän tapahtumista, järjestävät tietoa ja siirtävät muistiin tarvittavaa. Aivot myös puhdistuvat kuona-aineista ja niiden energiavarastot ladataan. Myös muut elimistömme puhdistustoimet hoidetaan unenaikana, kuten myös energiavarastojen täydentyminen.

Uni on ihmiselle ravinto numero yksi, tämän jälkeen järjestyksessä tulee vesi ja veden jälkeen varsinaiset ravintoaineet. Nukutko sinä riittävästi?

Lue lisää Turun Sanomien tekemästä haastattelusta: Stressinhallinta ja hyvä uni hyvinvoinnin perustana »

Jos sinua ei väsytä aamulla ja päivän aikana energiasi tuntuvat riittävän, asia onkin varmasti näin.  Moni kuitenkin nukkuu ajallisesti tarpeeksi, mutta on silti väsynyt aamulla ja usein myös päivällä on vaikeata jaksaa. Ongelmana voi olla, että kehosi jää usein tai säännöllisesti paitsi unen eri vaiheiden hoitamia huoltotehtäviä.

Unen määrä ei siis yksin riitä takaamaan riittävää palautumista, vaan unen tulee olla myös riittävän laadukasta. Unen laadun heikentymisen taustalla voi olla useita eri syitä. Laatuun voidaan vaikuttaa ravinnon, unihygienian, keskushermoston tasapainottamisen, stressinhallinnan, hypnoterapian, NLP: n, biopalautteen ja erilaisten rentoutustekniikoiden avulla.

Myös liikunta on tärkeä väline unen laadun parantamisessa. Joskus sitä tulee lisätä, joskus vähentää, ja joskus monipuolistaa.  Tasapainon löytäminen rutiineissa, ravinnon, liikunnan, palautumisen, stressin, ja henkisen hyvinvoinnin välillä on oleellista unen kannalta. Tämä on kaikkia valmennuksiamme ohjaava perusajatus eli prinsiippi. Kehon kelloa eli sirkadiaanista rytmin häiriötiloissa, voimme tukea sen palauttamista kaikin edeltävin keinoin. Kehon kellon toimiminen oikeassa rytmissä on unen perusta.

Tasapaino on yksilöllisesti määräytyvää, kuten kaikki hyvinvoinnin osa-alueet itsessäänkin. Me autamme sinua sinun yksilöllisen tasapainosi löytämisessä.

Lue lisää Turun Sanomien tekemästä haastattelusta: Uniongelmiin apua matalataajuisella värähtelyllä »

Stressitilanteessa tasapainotila saattaa järkkyä, jolloin voi syntyä toiminnallisia oireita niihin elimiin, joihin autonominen hermosto vaikuttaa. Esimerkiksi huolestuneisuus ja pelko lisäävät stressiä, mikä vilkastuttaa sympaattisen hermoston toimintaa. Näin rentoutuminen, nukkuminen ja palautuminen hankaloituvat. Stressiperäisissä häiriöissä varaa aika tästä:

Varaa aika unikonsultaatioon

Palautuminen

Ihminen tarvitsee paitsi yön aikaista palautumista myös päivänaikaista palautumista. Palautumisella tarkoitetaan sitä, että kehon aktiivisuus sillä hetkellä on alempi ja parasympaattisen hermoston aktiivisuus on sympaattista hermostoa hallitsevammassa asemassa. Keho ei ole tällöin ulkoisten eikä sisäisten stressitekijöiden vaikutuksen alaisena. Palautumisen aikana parasympaattinen hermoston aktiivisuus on hallitsevaa, jolloin psykofyysiset voimavarat voivat palautua. Työpäivän aikana tulisi olla hetkiä, jolloin irtaudutaan hetkeksi kuormittavista tekijöistä ja rauhoitetaan keho. Vapaa-aikana tulisi olla hetkiä, jolloin pääsemme tilaan, jossa elimistömme palautuu. Palauttavalla liikunnalla ja palautumista tukevalla ravinnolla voidaan tukea palautumista. Palautumisen tulee olla säännöllistä, jotta stressin haitalliset vaikutukset voidaan eliminoida.

Kova harjoittelu lisää unen tarvetta. Unen tarve saattaa lisääntyä jopa tunnilla raskaan treenin jälkeen. kroppa saattaa tarvita jopa tunnin pidemmät yöunet palautuakseen. Määrältään ja laadultaan liian vähäinen uni onkin monen urheilijan ja aktiiviliikkujan suorituskyvyn alentumisen tai kehityksen pysähtymisen syy.

Jotta palautuisit tehokkaasti urheilusuorituksesta, on tärkeää, että parasympaattinen hermostosi on aktiivinen. Sykevälivaihtelun (englanniksi HRV) RMSSD:n avulla voi seurata, mikä on yleinen sykevälivaihtelun tasosi ja tarkkailla, miten urheilu, stressi ja muut tekijät vaikuttavat siihen, ja miten nopeasti rasituksen aiheuttama sykevälivaihtelun arvojen kokema lasku kääntyy taas nousuun ja palaa normaalille tasolle. Kun sykevälivaihtelusi on taas normaalilla tasollasi, olet palautunut ja kehosi on jälleen valmis uuteen rasitukseen, kuten vaikka raskaaseen treeniin.

Sykevälivaihtelua kartoittavia mittauksia meiltä löytyy Firstbeat sekä yöuntasi monitoroiva Emfit.

Kartoita palautumisesi

Menetelmiä parempaan uneen ja palautumiseen

X°Cryo™ – kylmähoito

Emotional Freedom Techniques

Neurosonic Turku

Mentaalivalmennus

Laboratoriotesti

MDD Laboratoriotestit

Emfit unianalyysi

Firstbeat Life

HeartMath