Hyvinvointivalmennus Turku

Mentaalivalmennus

Ihmiset voivat saavuttaa sen, minkä pystyvät kuvittelemaan.

NLP (Neuro-Linquistic-Programming) perustuu mallittamiselle. NLP:tä voidaan myös kutsua taitavuuden tutkimukseksi, sillä sen menetelmissä hyödynnetään hyviksi havaittuja ajatusmalleja ja toimintatapoja, joilla on saatu hyviä tuloksia. Päähuomio onkin taidoissa ja osaamisessa.

Kaikki menestys, kaikilla elämän osa-alueilla voidaan mallittaa ja valjastaa juuri jonkun tietyn asiakkaan tarpeita ja tavoitteita palvelemaan. Ihmiset voivat saavuttaa sen, minkä pystyvät kuvittelemaan. NLP sisältää mielikuvilla työskentelyä, myönteisen ajattelun ja psyykkisten voimavarojen hyödyntämistä. Sen menetelmät toimivat opetuksessa, valmennuksessa, työyhteisöjen kehittämisessä, terapiatyössä ja jokapäiväisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Esimerkkinä stressi, joka vaikuttaa kehoon fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti. Itse tilanne tai tapahtuma ei ole se mikä luo stressiä vaan se, miten me vastaamme siihen. Me voimme valita, miten vastaamme siihen.

NLP tekniikoiden avulla onnistumme muuttamaan tapojamme ja uskomuksiamme niin, että myönteisten tunteiden kokeminen on helpompaa. NLP tarjoaa myös erinomaisen apuvälineen painonhallintaan ja erityisesti tunnesyömiseen.

NLP- valmennukset ovat yleensä kuukauden pituisia. Valmennussarjan hinta on 220 €.

Rajoittavat uskomukset, tunnelukot, sisäisen lapsen kanssa työskentely, tunteiden tunnistaminen ja säätely, erilaiset pelot, tunnesyöminen, tavoitteisiin pääsy, sosiaalisen vuorovaikutuksen parantaminen, jännittämisestä pääsy, minäkuvan parantaminen, itsevarmuuden lisääminen ja esiintymistaidot ovat joitakin esimerkkejä, joissa voidaan käyttää tehokkaasti NLP menetelmiä.

NLP logo