Hyvinvointivalmennukset.fi

HeartMath

Lievitä stressiä | Hengittäen helpotukseen

Stressi vaikuttaa kehoon fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti. Itse tilanne tai tapahtuma ei ole se, mikä luo stressiä vaan se, minkä tulkinnan me annamme tilanteelle ja miten me olemme oppineet reagoimaan tulkintaamme. Tunteet vaikuttavat voimakkaasti kehoon. Voimme oppia valitsemaan stressitilanteessa myönteisemmän reaktion kehollemme, voimme tällä tavoin tutkimusten mukaan vähentää stressikuormitusta huomattavasti.

Meillä opetetaan kehoasi vastaamaan stressiin itsellesi myönteisemmällä tavalla. HearthMath on biopalautehoito, jonka aikana asiakas voi itse seurata näytöltä, miten hengitysharjoitukset vaikuttavat eri ruumiintoimintoihin.
Yhdysvalloissa toimivan HeartMath-instituutin opettama itsehoitomenetelmä auttaa sisäisen koherenssin löytämisessä hengittämisen avulla. Samanaikaisesti tapahtuvan myötätuntoisten, rakkaudellisten ajatusten kohdentamisella omaan sydämeen voidaan saada aikaan voimakas eheytymisen, hyvänolon ja rauhoittumisen tunne.

Kokiessamme stressiä, kehomme ei ole synkronoituneessa tilassa. Viha, turhautuminen, ahdistus, pelko, pettymys ja huoli, aiheuttavat häiriöitä hermojärjestelmässämme. Tunnekokemuksen muuttaminen saa aikaan muutoksen hermojärjestelmässä. Tutkimustietoon perustuen voidaan sanoa, että siirtyessämme positiiviseen tunteeseen sydämen rytmit muuttuvat välittömästi. Tämä muutos sydämen rytmeissä luo suotuisan aallon neuraalisten, hormonaalisten ja biokemiallisten tapahtumien ketjulle, jotka hyödyttävät koko kehoa. Sellaiset tunteet, kuten arvostus, huolenpito, myötätunto, hyväksyntä ja ystävällisyys luovat uuden kehoon uuden järjestyksen, jota kutsutaan koherenssiksi. Tilaa, jota koherenssista seuraa, voidaan kuvailla sanoilla, rauhallisuus, johdonmukaisuus, henkinen selkeys, luovuus ja joustavuus.

HearthMath tekniikan avulla asiakas tulee tietoiseksi sisäisestä tilastaan ja sen vaikutuksesta tunteisiin. Hän oppii itse vähentämään stressin tunnetta ja ahdistusta, kehittämään itsesäätelytaitojaan ja rakentamaan henkistä ja emotionaalista joustavuutta. Valmennuksen alussa käymme läpi  asiakkaalle stressiä aiheuttavat tilanteet. Autamme asiakasta tulemaan tietoiseksi siitä, mitä hänessä silloin tapahtuu. Stressinsäätelytekniikoilla, joita yhdessä opettelemme, saadaan stressin aiheuttama kuormitus eliminoitua. Valmennuksessa opittu tulee osaksi jokapäiväisiä rutiineja, kotona tehtävien harjoitusten avulla.

www.heartmath.com

heartmath logo