Hyvinvointivalmennus Turku

Emfit unianalyysi

Unianalyysi

Emfit on niin ikään suomalainen innovaatio. Sen takana on yli 25 vuotta vanha suomalainen yritys. Emfit QS:n avulla voimme seurata unen rakennetta, stressiä ja palautumista. Sen avulla voidaan nähdä, milloin siirryt uniluokasta toiseen yön aikana. Se kertoo myös sen, saatko riittävästi sekä syvää että REM-unta.
Emfit QS ei mittaa pelkästään unta vaan myös unen vaikutuksia eli niitä asioita, joita unesta seuraa. Toisinsanoen se on myös erinomainen väline kartoittamaan palautumista.

Uniluokittelu perustuu tyypillisiin muutoksiin sykkeessä, hengityksessä ja liikeaktiviteetissa kussakin uniluokassa. Emfit QS:n käyttämä kolmiportainen luokittelu on vastaava kuin unilaboratorioissa. Emfit QS mittaa yönaikana myös autonomisen hermoston tasapainon. Autonominen hermosto säätelee kaikkia elimistömme toimintoja. Se jakautuu kahteen osaan: sympaattiseen ja parasympaattiseen. Näillä molemmilla on omat tärkeät tehtävänsä ja onkin tärkeää, että molemmat toimivat ideaalisti: tasapainossa.

Stressitilanteessa sympaattinen hermosto on ylivirittynyt, koska sen tehtävä on lisätä elimistön suorituskykyä. Parasympaattinen hermosto säätelee rauhasten, verenkiertoelinten, ruoansulatuselimistön ja kuonanpoistoelinten toimintoja esimerkiksi lisäämällä tai vähentämällä kyseisten elinten verenkiertoa. Parasympaattinen hermosto toimii aktiivisimmin ruokaa sulateltaessa ja levossa esimerkiksi unessa.

On tärkeää nähdä, että parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toiminta on tasapainossa, ja tämän seuraamisessa Emfit QS on avuksi. Mittaus auttaa meitä kohdentamaan toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi. Vuokraamme mittaria kotiin.

www.emfit.com

Emfit logo