Skip to main content
Blogi

Hyvinvointivalmentaja Tuija Lehtinen

Olen kohta 52-vuotta täyttävä yhden teinin ja 3 sijaisteinin sekä hurmaavan pikkutytön sijaisäiti. Perheeseemme kuuluu myös kaksi pikkuista, omanlaisensa persoonan omaavaa Maltankoiraa.

Olen yrittäjä ja hyvinvointiin liittyvät asiat kulkevat käsikädessä arjessani sekä vapaa-ajallani että työssä. Toimin hyvinvoinnin valmentajana, asiantuntijana ja luennoitsijana sekä yksilöille, yhteisöille ja erityisesti työyhteisöille. Olen aikuisopettaja paitsi koulutukseltani myös sielunelämältäni. Opetankin sekä arjessa että työssäni, lasteni mielestä, erityisesti noiden teinien mielestä, liikaakin tietysti. Mutta joku voisi sanoa, jotka minut paremmin tuntevat, että elän niinkuin opetankin. Mikään tiukkapipo en mielestäni ole, koska elämä kaikessa moninaisuudessaan ei ole tehty vankilaksi vaan elettäväksi, niin itseni ja muidenkin iloksi, osaan välillä hellittääkin. Samaa annan asiakkaillenikin: oppia hellittämään ja toisaalta tekemään ja pitämään rajoja silloin kun tarvitsee.

Lähestymistapani hyvinvointiin on sekä Integratiivista. Tätä lähestymistapaa kuvaa avarakatseisuus, poikkitieteellisyys ja holistinen ihmiskäsitys. Valmennettavilleni tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen terveyttä ja hyvinvointia ihmisen eri osien summana. Käytännössä yhden kokonaisuuden osan reistaillessa, muutkin hyvinvoinnin osa-alueet reistaavat. Toisaalta kun yksi osa-alue hoidetaan kuntoon, alkavat toisetkin osa-alueet kuntoutua.

Liikunta on tärkeä osa omaa elämäntapaani. Kilpailen omassa lajissani, joten laadukas ruoka, optimaalinen ruokavalio, lepo, stressinhallinta ja palautuminen ovat omassa elämässäni keskeisiä tekijöitä myös tästäkin syystä. Olen auttanut monia urheilijoita ja tavallisiakin pulliaisia saavuttamaan näiden välillä tasapainon ja saamaan enemmän irti suorituksistaan. Urheilijoiden ja uupuneiden auttaminen ovatkin sydäntäni erityisen lähellä.

Ravinto on aina ollut liikunnan ohella kiinnostuksieni ehdoton ykkönen.

Osana koulutustani on ollut tutkimuksen teko, tutkimusten lukeminen ja niiden validiteetin ja reliabiliteetin arvioiminen. Tämä on auttanut minua suunnistamaan ravitsemuskentällä vallitsevien ristiriitaisten näkemysten ja ohjeistusten viidakossa. Omat ohjeistukseni, kuten myös oman ruokavalioni, olen perustanut pitkälti uusimpien tutkimustulosten tuomaan tietoon sekä ennen kaikkea käytännön kokemukseen. Yleisesti ottaen olen kokeillut kaikkea, joita kehotan ohjattavianikin kokeilemaan. Olen myös mitannut ja mittauttanut itseäni useasti. Kaikki ei sovi kuitenkaan kaikille ja yksilölliset erot voivat olla merkittäviä. Tästä syystä ruokavalio-ohjattavani saavat yksilökohtaisen ruokavalion ja yksilökohtaisen valmennuksen siihen. Samoin muutkin hyvinvointivalmennukseeni tulevat saavat yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka läpiviemisessä kuljen rinta rinnan ohjattavani kanssa, niin kauan kuin hänen omat jalkansa kantavat. Ohjattavani omien jalkojen kantaviksi saaminen onkin aina yksi niistä päämääristä ja tavoitteista, joita yhdessä ohjattavan kanssa suunnittelemme ja toiminnallemme asetamme. Kun hän on oppinut hallitsemaan elämäntapamuutostaan, on aika lopettaa valmennussuhde. Tähän menee keskimäärin 3-4 kk.

Tuija Lehtinen

 • Sosiologi (VTM)
 • Aikuispedagogi
 • Sosiologia
 • Kasvatustiede
 • Psykologia
 • Monikulttuurisuus
 • Ravitsemustiede
 • Ratkaisukeskeinen terapeutti
 • Lyhytterapeutti
 • Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti
 • Sielunhoitoterapeutti

Muita opintoja

 • NLP-Master
 • Kliinisen hypnoterapian peustutkinto
 • Firstbeat hyvinvoinnin asiantuntija
 • Neurosonic stressi- ja unihäiriöt koulutus
 • Erilaiset suoliston ja ruoansulatuksen koulutukset
 • Ravintola-alan ammattitutkinto

”Tuija on sosiaalisen vuorovaikutuksen asiantuntija, intohimoinen ravinnon ja terveyden tutkija, ihmisläheinen kanssakulkija, aktiiviliikkuja ja ravintovalmentaja. Tuija uskoo, että jokainen ihminen voi saavuttaa sen mitä hän haluaa. Halu on vain muutettava tahtotilaksi ja tavoitteet osatavoitteiksi ja yksinkertaisesti tehtävä asiat oikein tavoitteiden mukaan! Tavoitteisiin pääsemiseen Tuija tarjoaa apuaan. Ihmisen oman potentiaalin, onnellisuuden ja tasapainon löytämisessä hän tuntee olevansa kutsumustyössään toimiessaan sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin valmentajana. Minäkuvan ja itsetunnon kohentuminen tulevat hyvinvointivalmennuksissa lisäbonuksena kaupanpäälle.

Tuija on myös aikuispedagogi eli hän mielellään jakaa viimeiseen tutkimustietoon perustuvaa hyvinvointitietoutta luennoillaan. Ravintolakoulun käyneenä hän osaa myös opettaa miten terveellinen ja hyvä ruoka valmistetaan. Voit kutsua hänet yritykseesi tai yhteisöösi auttamaan teitä oivaltamaan, miten kasvattaa omaa potentiaaliaan ja hyvinvointiaan helposti. Tai palkata hänet omaksi henkilökohtaiseksi valmentajaksesi tai pienryhmäsi valmentajaksi.”

Tuija on sosiaalisen vuorovaikutuksen asiantuntija, intohimoinen ravinnon ja terveyden tutkija, ihmisläheinen kanssakulkija, aktiiviliikkuja ja ravintovalmentaja. Jokainen ihminen voi saavuttaa sen mitä hän haluaa. Ensin on kuitenkin löydettävä se mitä hän haluaa. Ihmisen oman potentiaalin, onnellisuuden ja tasapainon löytämisessä Lehtinen tuntee olevansa kutsumustyössään toimiessaan sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin valmentajana. Minäkuvan ja itsetunnon kohentuminen tulevat hyvinvointivalmennuksessa lisäbonuksena.